Herengracht 607

<- 605 Herengracht                Panorama               Herengracht 609 ->

Herengracht 607

Herengracht 607

Herengracht 607, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 607


Gebouwd           1670
Architect            -
Opdrachtgever    David ter Haar
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  242   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5911  (verpondingsnummer)

1796 : 60 12    (kleinnummer)

1732 : 60 5579  (verpondingsnummer)

Kadast: I 684   (kadaster oud)

Bouwjaar

1670 (1)

Architect

Opdrachtgever

1670 David ter Haar

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

(607 - 613 in het midden twee onder één dak en aan beide zijden een gelijke halsgevel.)

1670: woonhuis  6,07 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Guirlande om vlieringkozijn. Driehoekig fronton (thans verdwenenn ipv ANNO nu 1670 op cartouche). Stoep. (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

1725: 607 Margaretha Cecilia Munter geh. Met mr Graaf Cadogan (1)

± 1750 – 1765: 607 Jacob Bicker Raije, schrijver van het bekende dagboek. (1)

Rijksmonument

Nr 1688

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.