Herengracht 165

< 163 Herengracht          Panorama         Herengracht 167 >

Herengracht 165, 1015 BJ,

Herengracht 165

Herengracht 165, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 165

Gebouwd             ± 1752
Architect            -
Opdrachtgever    Abraham Mijlius
Monument          Rijksmonument    

1853 : RR 281  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5304  (verpondingsnummer)

1796 : 30 235    (kleinnummer)

1732 : 30 5255  (verpondingsnummer)

Kadast: F 460  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

voor 1650

± 1752

1933

Architect

1922 D. Ietswaart, tekenaar

1933 N. Ch. Dekker, architect

Opdrachtgever

± 1752 Abraham Mijlius, (pand gekocht van Jacob Michiel Brouwer)

1922 M.J. Raadsveld

1933 Gebr. Veldkamp

Naam / gevelsteen

± 1752 Port Mahon (eind 19de eeuw)

Bijzonderheden

voor 1650 Woonhuis

± 1752 Pakhuis 5,90 m. breed, waaronder stal met wagenhuis. Ingezwenkte halsgevel, met bladeren vesierde aanzetstukken en getoogd fronton

1922 Plaatsen muur separatie magazijn/werkplaats

1933 herbouwd tot onderstuk met drie bovenwoningen, waarbij hals weer is toegepast.

Bewoners / eigenaren o.a.

voor 1650 Cornelis Witsen, burgemeester

± 1752 Jacob Michiel Brouwer

Monument

Rijksmonument nr.: 1565

Gebruik nu

Kantoor /  Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.