Herengracht 131

< 129 Herengracht          Panorama         Herengracht 133 >

Herengracht 131, 1015 BG, Amsterdam

Herengracht 131

Herengracht 131, 1015 BG, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 131


Gebouwd             ± 1760
Architect              -
Opdrachtgever      Fam. Springer
Rijksmonument    Nr 1555        

1853 : RR 31  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5283  (verpondingsnummer)

1796 : 30 251    (kleinnummer)

1732 : 30 5235  (verpondingsnummer)

Kadast: F 514  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

voor 1646

± 1760

Architect

2015 W. Vroom

Opdrachtgever

± 1760 Fam. Springer

Naam / gevelsteen

1708: De Gecroonde Swaen

Bijzonderheden

1646 Samen met een huis aan de Bergstraat 18 onder één dak.

± 1760 Winkelhuis 5,80 m. breed en 9,30 m. lang. Ingezwenkte halsgevel, pothuis. Langs zijgevel een afsluithek.

Gedurende 18de eeuw was hier een tapperszaak.

2015 Geheel gerestaureerd, 

Bewoners / eigenaren o.a.

1646 Aeltge en Swaentgen Jacobs

1890-1916 Theodoor lgnaz Bernard Hiltermann(eigenaar)

1920-1942 Salomon Maijer(eigenaar)

1942-1947 Jan Thaams(eigenaar)

1947-1954 Salomon Maijer(eigenaar)

1960-1979 Hermina Moulijn(eigenaar) en A. C. Hiller, Hotel Hiller

1984 Gekraakt

1988-2013 S. Chalmers (eigenaar), was nog gekraakt

Rijksmonument

Nr 1555

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.