Herengracht 125

< 123 Herengracht          Panorama         Herengracht 127 >

Herengracht 125,1015 BG, Amsterdam

Herengracht 125

Herengracht 125, 1015 BG, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 125


Gebouwd             ± 1635
Architect              -
Opdrachtgever      Dr Frans Banningh Cocq
Rijksmonument    Nr 1553        

1853 : RR 304  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5280  (verpondingsnummer)

1796 : 30 254    (kleinnummer)

1732 : 30 5231  (verpondingsnummer)

Kadast: F 517  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1635

± 1815

Architect

1920 Johannes Bot

1942 G. Boudewijn Baarn

1960 C. de Zwaan en Zonen

1987 Anton van Es & Partners

2003 BB & O bouwadviseurs

Opdrachtgever

± 1635 Dr Frans Banningh Cocq, schepen en raad. (burgemeester in 1650) (Nachtwacht)

1920 Zélander's Electr. en Techn. Handelsvennootschap

1942 Zélander's Electr. en Techn. Handelsvennootschap

1960 Agentuur en commisiehandel v/h A.A. van der Kolk Vedeka

1987 Particulieren

2003 Particulier

Naam / gevelsteen

De Witte Dolphijn (Niet HG 125 maar Singel 140-142)

Bijzonderheden

± 1635 koopmanshuis 14,15 m. breed, met ontlastingsbogen en sluitstukken boven de kozijnen, hoekblokken, kap met twee dakvesnters, kroonlijst (verm. Van 1743) dubbele stoep, boven de toegang een Dolfijn (verdwenen).

De gang aan de zuidzijde onder het huis gaf verbinding met dat van Cocq, Singel (140-142)

± 1815 Nu vlakke bepleisterde gevel met de oude stoep en een snijraam boven de ingang van.

1920 plaatsen schuifdeuren

1942 Wijzigen souterrain en maken CV

1960 Verbouwing voor nieuwe gebruiker

1987 Verbouw tot vijf woningen

2003 Dakkapellen gemaakt i.p.v. dakramen

Bewoners / eigenaren o.a.

 

1740-1757 Philippus Roos, notaris

1837-1845 L. A. di Gazar (kassiersfirma di Gazar, Franken & Co)

1857-1874 Rhijnvis Feith [1806-1874], makelaar

1874-1893 Adriana Maria Feith

1880-1910 B. en H. Veltman (kassiers)

1893-1902 Jan Bekker (eigenaar)(grossier in modeartikelen)

I902-1911 Gerrit Hendrik Heinen(decoratieschilder, eigenaar)

1911-1917 N.V. Chronos tot exploitatie van onroerende goederen

1917-1949 Louis Zélander / L.Zélander's Electratechnische en Technische Handelsvennootschap

1949-1960 Centrale Werkgevers Risico Bank / fabricage neon reclame

1960-1979  NV Agentuur- en Commissiehandel v/h A.A.van der Kolk-Vedeka (importeur speelgoed)

Rijksmonument

Nr 1553

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.