Herengracht 500

<- 502 Herengracht                Panorama                Herengracht 498 ->

Herengracht 500

Herengracht 500

Herengracht 500 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 500

Gebouwd           1667
Architect            -
Opdrachtgever    Joan Reynst
Monument         Rijksmonument

 

Rond 1805 wordt het door het Rijk gekocht, in die tijd woonde er Joannes Baptista Dumonceau [1760-1821] die het van steenhouwer tot maarschalk van Holland en in 1810 tot graaf heeft gebracht. Hij was getrouwd met Agnes Wilhelmina Cornelie Cremers [1777-1850]. Daarna woonde er voor een korte tijd Leopold graaf van Limburg Stirum, één van de leden van het bekende driemanschap van 1813, en verder jhr. Edzard Jacob Rutger Mollerus, administrateur der domeinen van het Amortisatie Syndicaat.

In 1842 werd het pand verkocht voor fl 37.470,- aan de bankier Lodewijk Raphaël Bischoffsheim, consul van België. Het bijbehorende koetshuis aan de Keizersgracht 605 verkocht hij reeds in 1843.
Hij of een van zijn 19e-eeuwse voorgangers hebben de tegenwoordige deur en empire roedenverdeling in de vensters aanlaten brengen, maar wie het is geweest, dat is niet bekend. Als Lodewijk Raphaël Bischoffsheim in 1848 te Parijs een nieuw bankiershuis begon, verhuurd hij het pand een korte periode onderandere aan mr. Rutger Jan graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis. In 1865 verkoopt Bisschoffsheim het pand voor fl 42.750,- aan de bankier George (baron) Rosenthal. Die woont er reeds in sinds 1864 in en is lid van de in 1859 gestichte en thans nog bestaande bankiersfirma Lippmann Rosenthal & Co. Hij wordt als consul generaal van Portugal door de koning van Portugal in de adelstand verheven. Hij is de schenker in 1880 van de beroemde Bibliotheca Rosenthaliana aan de toenmalige stadsbiliotheek van Amsterdam.

Herengracht 500, medaillon in het plafond

Medaillon in het plafond

Herengracht 500 plafond

Plafond voorkamer

In 1922 valt het huis met Vijzelstraat 77 toe aan de (aangenomen) dochter Marianne Elias Rosenthal die in 1889 trouwt met Maximiliaan Ernst Fuld. Ze krijgen o.a. een zoon, Edgar Fuld een bankier en luchtvaartpionier en omgekomen bij de vliegramp met het vliegtuig de “Nijmegen”. En in 1904 betrekt ze, samen met haar tweede echtgenoot Berthold Nathusius,  Herengracht 476.

 

Rond 1933 is op 500 de NV Woningstichting Huis en Haard gevestigd. In 1943 werd het pand door de stichting Niederländische Grundstückverwaltung voor fl 110.000,- verkocht aan de koopman Heinrich Steigleder, die in 1944 in Karlsbad overleed. Na diens dood erfde diens weduwe en haar drie kinderen het huis. Door de beheerders van hun vermogen is het pand in 1946 weer overgedragen aan voornoemde mevrouw Nathusius. Na haar dood als weduwe in 1950 laat zij 500 na aan haar dochters Jenny en Milly Fuld en de danseres, later actrice en schrijfster, Marie Sophie Nathusius. Marie is getrouwd met de acteur Johan Teulings.
De erfgenamen verkopen het pand in 1951 voor fl 290.000,- aan de in 1857 opgerichte Zwitserse Maatschappij van Levensverzekeringen en lijfrente (Zwitserleven) te Zürich. Dit bedrijf vestigde zich in dit pand en nam later ook het naastgelegen nummer 498 in gebruik.

In 1972 is het pand voor fl 1.050.000,- gekocht door Barclays Bank International. Na een grondige inwendige verbouwing, waarbij de belangrijke binnendecoratie uit de tweede helft van de 19e eeuw, afkomstig uit de tijd van baron Rosenthal zijn gerestaureerd, vestigde de bank in 1973 zich in het gebouw. Daarna heeft het meerdere banken gehuisvest, waaronder de Bank Bangert-Pontier en Friesland Bank Securities.  Rond 2004, als er FBS Baniers in zit, heeft het pand opnieuw een grondige restauratie ondergaan, het heeft een nieuwe fundering gekregen en de begane grond is grondig gerenoveerd. Na het vertrek van de laatste bank, FBS Bankiers is in 2007 is overgenomen door SNS Securities, is het opnieuw gerestaureerd. Het staat is nu weer deels verhuurd.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.