Herengracht 500

<- 502 Herengracht                Panorama                Herengracht 498 ->

Herengracht 500

Herengracht 500

Herengracht 500 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 500

Gebouwd           1667
Architect            -
Opdrachtgever    Joan Reynst
Monument         Rijksmonument


 

De stadserven 38 en 37 in perk D, aan de grachtzijde respectievelijk 76 voet en 26 voet (samen ca. 30 meter) breed en 24,5 en 180 voet lang, werden in 1665 opgedragen respectievelijk aan de huistimmerman Gerrit Harmensz en aan Jan Benningh en Joan Reynst, heer van Drakenstein en de Vuursche [1636-95] die in 1666 het erf 38 van Gerrit Harmensz overnamen; bij scheiding en loting ten overstaan van notaris Juriaan de Vos viel het erf 37 in 1667 te beurt aan Joan Reynst.

Op deze erven werden de huizen 498 en 500 opgetrokken. 500 was voor Joan Reynst en in 1667 voltooid. Het is een huis met de ingang op de lage begane grond. De, door geblokte zandstenen hoeklisenen gelede, vier verdiepingen hoge gevel onder rechte lijst en attiek in Dortsmantrant, heeft daardoor wat plompe, onbestemde verhoudingen.

Joan Reynst, was in 1667 getrouwd met Eva Hooftman [1643-1716] en had één dochter, Anna Reynst [1671-91]. De dochter kreeg het huis in 1689 ten geschenke bij haar huwelijk met mr. David  de Wildt, heer van Drakenstein [1692-1729] secretaris der Admiraliteit en sinds 1711 eigenaar van 498. De enige dochter van het echtpaar de Wildt-Reynst , Eva de Wildt [1691-1709] trouwde in 1708 met mr. Gerard Bicker van Swieten [1687-1753] en ze overleed kinderloos. Het huis vererfde daarom in 1709 – toen  bewoond werd door mr. Joan Corver [1688-1719] – op Anne Schaep [1671-1727] een dochter van mr. Pieter Schaep en Joans zuster Constantia Reynst. De huurder, heer mr. Joan Corver verhuisde in 1716 naar de Herengracht 456.

Op 2 mei 1724 werd het huis met een stalling en koetshuis aan de Vijzelstraat, door Pauw en zijn vrouw voor fl 61.000,- overgedragen aan de ongetrouwde koopman Jan Straalman. Door diens broer en zuster werd het pand in 1738 voor fl 100.000,- verkocht aan de eveneens ongehuwde Machtelda Wybrands die het al huurde. De huurwaarde werd in 1742 gesteld op fl 1.900,-. Bij testament benoemde Machtelda Wybrands Hester Hinlopen [1684-1767] van 529, in 1746 tot erfgename. En Hester Hinlopen was getrouwd met Gerrit Hooft.

Gerrit Hooft, die van 1752 tot 1767 zeven maal burgemeester is geweest, liet het pand verbouwen. De gevel kreeg in de balustrade het gekroonde alliantiewapen Hooft-Hinlopen, dat nu blank is. En het kreeg getoogde vensters, zandstenen, van thans verdwenen beelden en bekroonde vazen voorziene, drie verdiepingen hoge deur- en vensteromlijsting in de astravee. Deze toevoegingen zijn duidelijk te zien op tekening van Caspar Philips uit 1760. De stijl van deze verbouwing wijkt geheel af van wat toen gebruikelijke was, maar de gevel en de indeling is nog steeds zo.

Herengracht 500, lijst met wapenschilden

Lijst met wapenschilden

Na de dood van mr. Gerrit Hooft erfde zijn dochter Constantia Hooft [1715-1788] het huis in 1768. Zij was weduwe van de in 1739 overleden mr. Nicolaas Witsen Jonasz van Herengracht 528. Constantia Hooft heeft het huis bewoond en na haar dood  in 1788 werd het pand voor fl 73.000,- gekocht door Ferdinand van Collen, heer van Gunterstein en Tienhoven.

 

 

Herengracht 500, hek voorzijde, weer gemaakt naar oud model.

Hek voorzijde, weer gemaakt naar oud model.

 

 

Herengracht 500, sneeuw in de tuin

Sneeuw in de tuin

Herengracht 500, sneeuw in de tuin

Sneeuw in de tuin

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.