Herengracht 424

Herengracht 424

Herengracht 424

Herengracht 424, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 242


Gebouwd           1924 
Architect            Van Velze Oskam
Opdrachtgever    N.V. J.D. Meeuwsen
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

Eind 17de eeuw (1)

1899 (2)

1924 (3)

Architect / Bouwer

1924 Van Velze Oskam (3)

Opdrachtgever

N.V. J.D. Meeuwsen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

Eind 17de eeuw: woon- en winkelhuis 12,50 x 8,50 m. Stoep met onderingang. (1)

1899 hersteld van brandschade (2)

1924 vernieuwd tot winkelhuis (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1681 nagelaten door Dirckje Daniels, bakkersbedrijf (1)

1875 – 1923 J. Coerten, koek- en banketbakker (1)

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.