Herengracht 420

<- 422 Herengracht          Panorama         Herengracht 418 ->

Herengracht 420

Herengracht 420

Herengracht 4, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 420

Gebouwd           1671
Architect            -
Opdrachtgever   -
Monument         Rijksmonument
1853 : II 391  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2933  (verpondingsnummer)
1796 : 55 530    (kleinnummer)
1732 : 55 2807  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4126  (kadaster oud)

 

1938 derde verdieping veranderd en de hals gerestaureerd. (4)

Bouwjaar

± 1671

± 1800

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1927 wed. Rehm 

1938 M.J. Blank-Rehm

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1680 koopmanshuis 8 m. breed. Halsgevel in navolging van Vingboons. Gebeeldhouwde vleugelstukken. Siervazen op de hoeken. Gebogen fronton. Hijsbalkgat met versierde omlijsting, waaromheen een festoen. Festoenen onder de vensters der derde verdieping. Dubbele stoep.

± 1800 enkele stoep aan de linkerzijde.

1872 Nieuwe voorgevel

1927 souterrain en beletage ingericht voor kantoren. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1673 Abraham Tobias

± 1680-1715 Machteld (Maria) Bontemantel

Rijksmonument

Nr. : 1844

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.