Herengracht 298

<- 300 Herengracht            Panorama           Herengracht 296 ->

Herengracht 298

Herengracht 298

Herengracht 298 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 


Bouwjaar

± 1620 (1)

± 1740 (2)

Architect / Bouwer

± 1620 Pieter van Delft, steenhouwer (1)

1926 Th. Philippi (3)

Opdrachtgever

± 1740 Isaac Engels, apotheker (2)

1926 kantoorboekhandel van L.Th. Dijkman (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1740 winkelhuis 4,30 x 10,55 m. Getoogde kroonlijst, waaronder vier consoles. Pothuis. (2)

1890 verhoogd met een verdieping met rechte kroonlijst, kap en dakvenster (3)

1926 nieuwe pui met middeningang

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 Willem Hermansz, bakker (1)

1857 boekwinkel van E.M.J. Meijer,

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.