Herengracht 256

< 258 Herengracht          Panorama         Herengracht 254 >

Herengracht 256

Herengracht 256

Herengracht 258 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 256

Gebouwd           1615
Architect            -
Opdrachtgever    Hans Jansz
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 184  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 39 1471  (verpondingsnummer)
1796 : 39 447    (kleinnummer)
1732 : 39 1529  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3851  (kadaster oud)

Bouwjaar

1633

Na 1694

1767

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

Na 1694 Mattheus de Neufville

1767 David Rutgers, koopman

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

Tot 1694 één perceel met 254 bestaande uit woonhuis, gang en stal 8,14 m. breed.

1694 gesplitstin in 254 en 256

1767 wit zandstenen gevel met kozijnomlijsting. Rechte blok-gootlijst. Kap met dakvenster. Oude stoep. Verguld achterraam met pijlen, lantaarn en lantaarnarm, (doolhof), beide empire.

Bewoners / eigenaren o.a.

1633 Pieter Trip

1923 in gebruik voor verschillende kantoren

Monument

Rijksmonument nr 1786

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.