Herengracht 234

<- 236 Herengracht          Panorama         Herengracht 232 ->

Herengracht 234

Herengracht 234

Herengrach

Tekening Caspar Philips

Herengracht 234

Gebouwd           1614, 1728 opnieuw
Architect            onbekend
Opdrachtgever    Volckert Hansz of Jansz
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 173  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 39 1482  (verpondingsnummer)
1796 : 39 436    (kleinnummer)
1732 : 39 1540  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3840  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

± 1735

Architect / Bouwer

1927 G.M. Boersma, aannemer

Opdrachtgever

1614 Volkert Hansz

1735 Hendrik Spelder, broodbakker

1893 J.H.C. Frederiks

1927 G. Kroon

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

Meest voor broodbakkerszaak gebruikt

± 1735 winkelhuis 4,37 x 5,85 m. Halsgevel met vleugelstukken, twee vazen en getoogd fronton, gelijk van vorm als 236

1893 Rechte kroonlijst met dakvenster en een in vernieuwde kap 

1927 begane grond verbouwd tot winkel en woning met pui

Bewoners / eigenaren o.a.

1930-1940 L. Cohen (oude en nieuwe boeken)

1945-1950 F. Stevens (boekhandel/uitgever "De Uil")

1950-1969 G.S. Gesink-Sibeyn, biblitheek-tijdschriftenhandel "De Wijze Kater"

Rijksmonument

Nr 1778

Gebruik nu

Winkel en woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.