Herengracht 114

<- 116 Herengracht          Panorama         Herengracht 112 ->

Herengracht 114

Herengracht 114

Herengracht 114 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 114

Gebouwd           ± 1755

Architect            -
Opdrachtgever    Floris Croll
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 261  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 46 3785  (verpondingsnummer)

1796 : 46 376    (kleinnummer)

1732 : 46 3698  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5665  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1614

± 1755

begin 19de eeuw

Architect

Opdrachtgever

± 1614 Jan Gerardsz Verlorenarbeit

± 1755 Floris Croll

Naam / gevelsteen

Wildeman onder de Zon

Bijzonderheden

± 1755 woonhuis 5,05 m. breed. Verhoogde rechte kroonlijst. Topbekroning met medaillon: ‘Wildeman onder de Zon’. Twee lichten in fries van kroonlijst. Stoep. Deuromlijsting, alles rococostijl.

Boven ingang lantaarn uit begin 19de eeuw.

Bewoners / eigenaren o.a.

1739-1742 mr Matthijs Maten de Jonge, notaris en advocaat

1970-1990 sociëteit 't Okshoofd (beneden in souterrain)

Rijksmonument

nr. : 1740

Gebruik nu

Woonhuis, appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.