Herengracht 80

< 82 Herengracht          Panorama         Herengracht 78 >

< Herenstraat 2 (hoekuis)                                                   

Herengracht 80

Herengracht 80

Herengracht 80 tekening Caspar Philips

Herengracht 80 tekening Caspar Philips

Herengracht 80

Gebouwd            1975
Architect              Scheelbeek
Opdrachtgever    H. Böschen
Monument         --
1853 : SS 285  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 48 4597  (verpondingsnummer)
1796 : 48 358    (kleinnummer)
1732 : 48 4426  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5802  (kadaster oud)

Dit winkelhuis is waarschijnlijk omstreeks 1725 gebouwd voor Martinus Haasbaert.

Het is een 4,34 m. brede halsgevel met vleugelstukken, een getoogd fronton, een pui en een lage stoep.

Er is meestal een apotheek in gedreven, o.a. omstreeks 1750 door Lod. Bruijning en in 1794 door Wm. van Hasslet, tevens eigenaar.

 

In 1878 is voor J.B. Wijnstok Jr. de pui gewijzigd met een rechte kroonlijst, een dakvenster en een kozijnomlijsting.

 

In 18886 is de pui gewijzigd voor S. Herz.

 

Het huis heeft nu weer een halsgevel die in 1975 is gereconstrueerd met een oude halsgeveltop uit ca. 1730 van het huis aan de Bloemgracht 75.

 

Het oorspronkelijke huis is vermoedelijk gebouwd door metselaar Hendr. Gerritsz (zie Herengracht 70, 72, 74 en 78).

In 1624 is het eigendom geworden van Pieter Simonsz Van der Schellingh met Het Blauwe Lam in de gevel, ook aangeduid met Het Wapen van Leiden.

 

 

Herengracht 080-78 Etalage Hetz SAA

Herengracht 80-78 met de etalage S. Herz Photographisch Atelier en spiegelfabriek/lijstenmakerij, Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 076-80 restauratie 1974 BMA SAA

Herengracht 76-80, de restauratie en herbouw van de huizen, waarbij no 80 een nieuwe halsgeveltop uit ca. 1730 is van de Bloemgracht 75. Foto 1974 Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.